Soojustagastusega ventilatsiooniseade eramajja

Oleme koondanud põhilised vead valimisel ja paigaldamisel, millest lähtuda ventilatsiooniseadme valikul eramajja.

Kuidas valida soojustagastusega ventilatsiooniseadet eramajja?

Valesti valitud ventilatsiooniseadmed

Tihti valitakse liiga väikese jõudlusega ventilatsiooniagregaat, mis põhjustab liigset müra ja elektrienergia kulu. Siin kohal on reegel, et seade peaks töötama oma tavapärases olekus 50-60% mootori võimuse juures. Kui selle reegli vastu eksitakse siis algselt kokkuhoitud seadme soetushind tasutakse hiljem elektrihinnaga tagasi.

soojustagastusega ventilatsiooniseade eramajja ohkohk

Rootor- või plaatsoojusvaheti?

Tänapäeval on turul kaks põhilist soojusvaheti liiki: plaat ja rootor. Rootorsoojusvaheti eelis on efektiivsus, kuid samas segunevad seal osaliselt majast väljatõmmatav ja majja sissepuhutav õhuvool, mistõttu võivad ebameeldivad lõhnad majja tagasi sattuda, kuigi praktiline kogemus pole seda kinnitanud väiksemate süsteemide puhul.

Plaatsoojusvaheti suudab tagada meie kliimavöötmes põhilisel kasutusajal väga head soojustagastust (parematel agregaatidel üle 90%), samal ajal täielikult eristades sissepuhke ja väljatõmbe õhuvoolud. Samas on praktika näidanud, et selline tööpõhimõte kipub õhku kuivatama ja tundlikumad inimesed on soovinud ka lisaniisutite paigaldust.

Tänapäeval on juba saadaval ka spetsiaalsest nanomembraanist valmistatud nn entalpia-tüüpi niiskustagastusega soojusvahetid, mis on märgatavalt külmakindlamad ja võimaldavad vältida talvisel perioodil ruumide siseõhu liigset kuivust.

Vead õhujaotussüsteemi koostamisel

Ka kõige kvaliteetsem ja õigesti valitud ventilatsiooniagregaat võib kaotada oma efektiivsuse, kui õhujaotussüsteem on koostatud ebaprofessionaalselt, torustiku läbimõõdud valed, trasside pikkused valed, õhuhulkade jagajad valed, mürasummutid valed. Ventilatsioonisüsteem on üks tervik, mis hõlmab endas ventilatsiooniagregaadi ja õhujaotustorustikud koos mürasummutite ja reguleerelementidega, lõppelemendid ruumides (plafoonid/restid) ning välisühendused. Valesti koostatud või kavandatud õhujaotussüsteemi korral tekib ventilatsioonisüsteemi ebameeldiv müra ja liigsest rõhutakistusest tulenev täiendav elektrienergia kulu. Alati on soovituslik omada ventilatsioonisüsteemi projekti, mille abil on hiljem ehitaja tööd ka lihtsam kontrollida.

Puuduv või puudulik isolatsioon

Soojustagastusega ventilatsiooniseadme välisühendustele e õhuvõtu- ja heitõhutorustikule on kindlasti vajalik paigaldada soojusisolatsioon. Isoleerimata õhuvõtu-/heitõhutorustiku korral tekib talvisel perioodil siseruumides asuvate torude pinnale kondensaat. Kondensaadiga probleeme võib esineda ka siis, kui isolatsiooni liited pole piisavalt tihedad (veeaur pääseb külmale torupinnale ligi).

Sundventilatsiooni üldtööpõhimõte

Tsentraalne mehhaaniline ventilatsioonisüsteem tõmbab saastunud CO2 rohke siseõhu niiskete ruumide kaudu (WC, vannituba, majapidamisruum, köök) hoonest välja ja toob asemele puhta ja värske õhu eluruumidesse (magamistoad, elutoad, sauna eesruum).
Soe välja tõmmatav õhuvool läbib tolmufiltri ja kohtub külma sisse puhutava õhuvooluga ventilatsiooniagregaadi soojusvahetis, kus väljatõmbelt kantakse soojus üle külmemale sissepuhke õhule, mis enne ventilatsioonimasinasse sisenemist on läbinud välisõhu tolmufiltri.