Soojusvahetiga ventilatsiooniseade

Soojusvahetiga ventilatsiooniseadme tööpõhimõtted

Soojusvahetiga ventilatsiooniseadmed jagunevad kaheks tööpõhimõtete alusel - rootorsoojusvaheti või plaatsoojusvahetiga.

Rootorsoojusvahetiga

Rootorsoojusvahetis segunevad osaliselt sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulgad. Rootorsoojusvaheti suudab osaliselt tagastada ka väljatõmbeõhus sisalduvat niiskust sissepuhke õhule, mida plaatsoojusvahetiga seade ei võimalda.

Kuna rootorsoojusvaheti efektiivsus sõltub olulisel määral rootorvaheti pöörlemise juhtimisest (pidevas liikumises detailid) on oluline, tööiga silmas pidades, kasutada ainult kvaliteet-tootjate agregaate millest meie oleme kolm tootjat välja selekteerinud, Komfovent, Systemair, Vallox.

Plaatsoojusvahetiga

Plaatsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad kõrgeimat energiatagastust just meie kliima keskmistel talvistel temperatuuride. Madalamatel välistemperatuuridel on vajalik rakendada külmakaitse meetmeid (eelkütte kalorifeer, sissepuhke õhuvooluhulga vähendamine).

Rootorsoojusvahetiga ventilatsiooniseadmed võimaldavad mõnevõrra madalamat energiatagastust kuid vajavad vähem külmakaitse energiat, samuti ei vaja rootorsoojusvahetiga seadmed kondentsi juhtimist seadmest kanalisatsiooni enamustel seadmetel.

Soojusvahetiga ventilatsiooniseadme õhukanalite erinevate materjalide valik

Spiraalvaltsplekist õhukanal

Spiraalvaltsplekk kanalite eeliseks räägib lihtne kättesaadavus kaubandusest ning soodsam hind võrreldes plastkanal lahendustest. Metallkanalite peamiseks puuduseks on hügieeni tagamine torustikus aja jooksul. Metalli pind võib oksüdeeruda liigse niiskuse juures just lõikekohtades ning kogub ajajooksul tolmu, kuna tehasest tulnud toru on reeglina õline kaitsmaks korrosiooni vastu.

soojusvahetiga ventilatsiooniseade

Plastikust õhukanal

Painduvad komposiitkanalid (plast) omavad enamjaolt hügieenilist ja antistaatilist sisepinda ning väldivad mustuse ladestumist kanalite sisepindadele, kuid aastate jooksul siiski vajab hooldust ka plast materjal.

Samuti on paindkanalitel baseeruva süsteemi koosteloogika erinev metallkanalite omast. Metallkanalite korral läbivad magistraalkanalid erinevaid ruume ning vajavad heli leviku ja õhuvoolu müra takistamiseks hoolikat planeerimist ja lisa mürasummuteid.

Plastist paindkanalid rajatakse kollektor-süsteemis. Igasse sissepuhke ja väljatõmbe punkti kulgeb eraldi kanal, mistõttu on välditud müra levik üle torustiku. Samuti on kollektor süsteemi lihtsam kavandada, ehitada ja seadistada.

Kvaliteetsemad plastist paindkanalid võimaldavad torustike paigaldust näiteks betooni valusse, põrandakütte alusesse soojustuse kihti või hoone välispiirete soojustuskihi sisse.

Soojusvahetiga ventilatsiooniseadme erielemendid

Mürasummutus

Mürasummutus on vajalik iga ventilatsiooni süsteemi juures. Plast torustiku juures peamiselt seadme mootorite müra summutamiseks ning zink torustiku juures nii seadme kui ka tubade vahelise heli summutamiseks.

Metallkanalitest ventilatsioonisüsteemil on vajalik mürasummutus magistraaltorustikel masina müra summutamiseks ning kõikide ruumide vahel vältimaks ruumide heli edasi kandumist üle õhujaotuskanalite.

Plastist paindkanalite puhul on vajalik mürasummutus ainult masina müra summutamiseks. Võimalik on kasutada ka nn kaks ühes kollektor- mürasummuteid. Täiendavalt on võimalik vajadusel lisada veel lisa summuteid kollektorkastide ette.

Masina müra summutid valitakse konkreetse tööpunkti masina heli karakteristikute ja summuti vastavate näitajate võrdlusena.

Lõppelemendid ja seadistus

Ventilatsioonisüsteemi sissepuhke ja väljatõmbe punktides lõpetatakse kanalid plafoonide või restidega.

Lihtsamate süsteemide korral piisab plafoonide avatuse seadmisest.

Pärast projektijärgsete sissepuhke ja väljatõmbe õhuvooluhulkade paika seadistamist tulemused protokollitakse ja kantakse vastavale teostusjoonisele. Ventilatsiooni süsteemi mõõdistusakt on vajalik kasutusloa taotlemise juures.